لطفا دوباره سعی نمایید."; ?>

همانطور که میدانید ازدیاد جمعیت، شکارچی و اسلحه، پیدایش ماشین، ایجاد راههای دسترسی راحت به شکارگاهها، شکار بی رویه و عدم کنترل شکارچیان محلی باعث کمبود شدید حیوانات حیات وحش در کشور ما شده است تا جایی که بعضی از گونه ها در خطر انقراض قرار گرفته اند. راه حلهای زیر میتوانند در جهت حل این مشکلات موثر باشند :

  • بال بردن فرهنگ شکار و شکارچی گری به وسیله رسانه های گروهی.
  • مشارکت مردم بومی مناطق شکار خیز در درآمد حاصل از فروش پروانه شکار.
  • بهره برداری از مناطق حفاظت شده و ممنوعه موجود توسط سازمان محیط زیست.
  • احیاء مناطق شکار خیز با سپردن آنها به بخش خصوصی و با مشارکت سازمان محیط زیست.
  • ایجاد مزارع پرورش و نگهداری و تکثیر جیواناتی نظیر کبک، قرقاول و آهو توسط بخش خصوصی وایجاد شکار گاههای خصوصی.

از سال ۱۳۷۷ پرورش و تکثیر کبک را در واحد کبک دامغان آغاز نموده ام و منتظرم تا دوستانی که اطلاعات و یا تجربیاتی در این زمینه دارند، ویا مایل به تکثیر و پرورش کبک و گونه های دیگر هستند با من تماس بگیرند.

 
 

© Copyright 2005. PersianChukar All rights reserved.